Šta je pravosuđe po meri deteta?

To je pravosudni sistem koji garantuje poštovanje i efikasno sprovođenje svih prava deteta na najvišem mogućem nivou.

PRAVOSUDNI SISTEM ČINE SVI SUDOVI JEDNE DRŽAVE, A SUDOVI PREDSTAVLJAJU ORGAN VLASTI KOJI IMA FUNKCIJU REŠAVANJA RAZNIH SPOROVA.

Principi
pravosuđa po meri deteta

Elementi
pravosuđa po meri deteta

Nivoi
pravosuđa po meri deteta

Individualna procena deteta

Saznaj više