Pravosuđe po meri deteta

Šta je pravosuđe po meri deteta?

Saznaj više

Razlozi zbog kojih dete može da dođe u kontakt sa zakonom

Prava deteta ukoliko dođe u kontakt sa zakonom kao žrtva ili svedok krivičnog dela

Saznaj više

Prava deteta ukoliko dođe u kontakt sa zakonom kao učinilac krivičnog dela

Saznaj više

Kviz